Dynamisch energiecontract in combinatie met zonnepanelen

Is een dynamisch energiecontract geschikt voor huishoudens met zonnepanelen?

Dit is een vraag die we veel horen. Mensen twijfelen omdat dynamische contracten elektriciteit afnemen en terugleveren tegen uurtarieven. Men denkt dat ze meer betalen voor ochtend- en avondgebruik dan ze verdienen aan zonnestroom tijdens zonnige middagen. We leggen het je uit. 

Is de waarde van teruggeveerde zonnestroom lager dan de waarde van stroom die je afneemt zonder zon? 

Het antwoord op deze vraag is ja. Vorig jaar lag de gemiddelde prijs per kilowattuur voor teruglevering in het meest zonnige halfjaar duidelijk lager dan de gemiddelde prijs voor afgenomen stroom. Dit komt doordat zonnepanelen vaak de belangrijkste bron van elektriciteit zijn tijdens zonnige maanden met veel zonuren. Omdat het opwekken van zonnestroom vrijwel geen kosten met zich meebrengt, is stroom tijdens die uren vaak goedkoper.

Als je 's middags apparaten gebruikt in de zomer, maak je vrijwel altijd gebruik van de stroom van je zonnepanelen. Op dat moment spelen het netwerk en de uurprijzen geen rol. Maar in de ochtend- en avonduren is de stroomprijs juist hoger. Als je zonnepanelen hebt, gebruik je alleen op die momenten stroom van het net en zal je gemiddelde uurprijs vaak hoger zijn dan die van iemand zonder zonnepanelen. Het verschil was echter klein vorig jaar. Dit laat zien dat eigenaren van zonnepanelen hun stroomverbruik handig naar de middaguren weten te verschuiven, zodat ze 's avonds maar weinig grijze netstroom nodig hebben.

Met een dynamisch energiecontract ontvang je de actuele beursprijs voor de stroom die je teruglevert. Dit is anders dan bij traditionele energiecontracten, waarbij je een vast tarief hebt voor de afname van stroom en je je opgewekte zonnestroom mag verrekenen met je verbruik op jaarbasis. Voor eventueel overschot aan zonnestroom ontvang je alleen een (aanzienlijk lagere) terugleververgoeding.

Wat als mijn verbruik en opbrengst gelijk aan elkaar zijn?

In een situatie waarin je zonnepanelen precies genoeg stroom opwekken om aan je verbruik te voldoen, zijn je jaarlijkse kosten nul euro. Dankzij de huidige salderingsregeling mag je namelijk alle verbruikte stroom wegstrepen tegen de opgewekte stroom die je aan het net hebt teruggeleverd. Natuurlijk heb je wel vaste kosten zoals netbeheerskosten, maar die zijn voor elk energiecontract gelijk.

Bij een dynamisch energiecontract werkt dit echter anders. Je betaalt geen vast maandelijks voorschot, dus je kosten variëren elke maand. In de winter wekken je zonnepanelen weinig stroom op, terwijl je verbruik juist hoger is dan in de zomer (vanwege meer verlichting, mogelijk elektrische verwarming, enzovoort). Vanaf het voorjaar wordt je maandelijkse bedrag echter negatief: je verbruik neemt af terwijl je zonnepanelen steeds meer stroom genereren. Bij een jaarlijks verbruik van 3000 kWh waren de gemiddelde kosten in december 2022 112 euro, terwijl je in juli juist 83 euro terugkreeg. Uiteindelijk bedroegen de totale jaarlijkse elektriciteitskosten 49 euro. Hierdoor bleek een vast/variabel contract met dit verbruikspatroon iets voordeliger te zijn.

Wat als mijn opbrengst hoger zijn dan mijn verbruik?

Laten we een voorbeeld nemen van een jaarlijks verbruik van 2000 kWh en een jaarlijkse productie van 3000 kWh. Met een traditioneel energiecontract mag je 2000 kWh aftrekken van je opgewekte stroom, waarmee je de kosten van je verbruik compenseert. Er blijven echter nog 1000 kWh aan geproduceerde zonnestroom over. Voor die stroom ontvang je alleen een eenvoudige terugleververgoeding (zonder energiebelasting). Meestal is dit ongeveer een kwart van het tarief dat je betaalt voor het afnemen van stroom van het net. Dit is een aanzienlijk verschil met het terugleveren onder een dynamisch energiecontract. Met een dynamisch contract ontvang je namelijk de marktprijs voor elke teruggeleverde kWh, ongeacht hoeveel stroom je op een later tijdstip weer van het net afneemt. Over het algemeen ligt de marktprijs veel hoger dan de terugleververgoeding bij een vast/variabel contract.

Als je meer opbrengt dan verbruikt, ontvang je elke maand geld terug bij een vast of variabel contract. Dit gebeurt omdat je op jaarbasis meer stroom opwekt dan je verbruikt en je maandelijkse energierekening hetzelfde blijft. Als je echter een dynamisch energiecontract hebt, is je energierekening in de wintermaanden nog wel positief: je moet betalen omdat je zonnepanelen in die maanden weinig stroom produceren. Maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd in de zomer. In 2022 was augustus een uitstekende maand: huishoudens met zonnepanelen en een dynamisch energiecontract ontvingen maar liefst 111 euro terug, terwijl huishoudens met vaste tarieven slechts een vergoeding van 12 euro ontvingen. Op jaarbasis bedroeg het verschil 147 euro in het voordeel van huishoudens met een dynamisch energiecontract.

Wat als mijn verbruik hoger is dan mijn opbrengst?

Het is natuurlijk mogelijk dat je een beperkt aantal zonnepanelen hebt en daardoor op jaarbasis minder stroom opwekt dan je verbruikt. Met een vast energiecontract mag je in dat geval je opgewekte kWh's aftrekken van je afgenomen stroom. Bij een verbruik van 3000 kWh en een opbrengst van 2000 kWh heb je dus een nettovraag van 1000 kWh. In 2022 werd dit verrekend tegen een gemiddeld tarief van 0,593 euro per kWh, wat resulteerde in een bedrag van 593 euro op de jaarlijkse factuur.

Als je echter gebruik zou maken van ons dynamische energiecontract, zou je in dit voorbeeld uitkomen op 376 euro, ruim 200 euro minder. Dit komt doordat je voor je opgewekte zonnestroom weliswaar minder vergoed kreeg dan bij een vast/variabel contract, maar daar staat tegenover dat je de resterende kWh's tegen een veel lager gemiddeld tarief afrekende, namelijk 0,35 euro.

 

Dus wanneer is een dynamisch energiecontract met zonnepanelen voordelig?

Voor zowel meer verbruik dan opbrengst als andersom is een dynamisch energiecontract voordeliger. Dat verschil wordt alleen maar groter naarmate het verschil tussen je verbruik en opbrengsten groter wordt. Met de huidige salderingsregeling mag je 100% van je gebruikte stroom wegstrepen tegen de opbrengsten van je zonnepanelen. Dit zorgt ervoor dat een vast contract in de meeste gevallen nog iets goedkoper is als je verbruik en opbrengsten gelijk zijn aan elkaar.

Concluderend kunnen we stellen dat een dynamisch energiecontract vaak een hele goede keuze is voor huishoudens met zonnepanelen. Hoe groter het verschil is tussen het verbruik en opbrengst, hoe meer waarde het heeft om te werken met dynamische prijzen in plaats van vaste. 

 • Kan ik een dynamisch contract afsluiten als ik zonnepanelen heb?

  Dat kan zeker! Steeds meer mensen hebben zonnepanelen. Dit is een hele mooie toevoeging als je besluit een dynamisch energiecontract af te sluiten. Het terugleveren van energie werkt namelijk ook op basis van de actuele prijzen. De terugleververgoeding is dus gelijk aan het tarief dat je op het moment van verbruik zou moeten betalen. Hierdoor kun je slim omgaan met de energie die je zelf opwekt.

  Dynamisch energiecontract in combinatie met zonnepanelen
 • In welke situaties is het slim om een dynamisch energiecontract af te sluiten met zonnepanelen?

  Een dynamisch energiecontract kan handig zijn als je zonnepanelen hebt. Met zonnepanelen maak je je eigen elektriciteit uit zonlicht. Soms produceer je meer elektriciteit dan je op dat moment nodig hebt. Met een dynamisch energiecontract kun je deze extra elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet. Je krijgt daarvoor een vergoeding, vaak tegen een hoger tarief dan normaal. Dit kan je helpen om geld te besparen.

  Daarnaast geeft een dynamisch energiecontract je flexibiliteit. Je kunt profiteren van de veranderende energieprijzen op de markt. Dit betekent dat je kunt kiezen wanneer je elektriciteit van het net gebruikt en wanneer je het teruglevert. Als de prijzen laag zijn, kun je energie van het net gebruiken. Als de prijzen hoog zijn, kun je je eigen opgewekte energie gebruiken. Op die manier kun je besparen op je energiekosten.

  Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een slimme wasmachine. Stel je voor dat je op een zonnige dag veel elektriciteit opwekt met je zonnepanelen. Op dat moment programmeer je de wasmachine om automatisch te starten. Zo maak je gebruik van de extra energie die je op dat moment produceert, zonder extra energie van het net te gebruiken. Dit kan helpen om je energierekening te verlagen.

 • Hoe wordt mijn opwek verrekend in mijn maandbedrag?

  Geef tijdens het aanvragen van ons energiecontract aan hoeveel zonnepanelen je hebt of hoeveel je afgelopen jaar heb teruggeleverd. Wij berekenen jouw voordeel en verrekenen dit in het maandbedrag.

 • Wat is het verschil tussen terugleveren en salderen?

  Terugleveren betekent dat je de stroom die je niet direct gebruikt aan het elektriciteitsnet teruglevert. Bijvoorbeeld als je zonnepanelen hebt en op een zonnige dag meer stroom opwekt dan je verbruikt. De overtollige stroom kan je dan terugleveren. Salderen is een regeling waarmee je de teruggeleverde stroom mag verrekenen met de stroom die je afneemt van de energieleverancier. Deze regeling kan in de toekomst veranderen.

 • Hoe werkt salderen?

  Bij salderen kun je de teruggeleverde stroom verrekenen met de stroom die je afneemt van het elektriciteitsnet. Dit betekent dat je alleen betaalt voor het verschil tussen de stroom die je afneemt en de stroom die je teruglevert. Als je meer stroom teruglevert dan je afneemt, krijg je een vergoeding van ons voor de teruggeleverde stroom.

 • Welke terugleververgoeding ontvang ik?

  De terugleververgoeding is dus gelijk aan het tarief dat je op het moment van verbruik zou moeten betalen.